ربات صنعتی دلتا، نوعی بازوی ربات موازی(Parallel Robot) می‌باشد که از سه بازوی موازی متصل به یک پایه مشترک تشکیل شده است         و دارای ۳ درجع آزادی می‌باشد.

ربات دلتا، دارای کاربرد های وســـیعی در صنعت مانند مونـــــتاژ، بسته بندی، جا به جایی و… می باشد. همچنین جایگاهی         ویژه در مباحث آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقاتی دارد.

شرکت دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد، این بازوی صنعتی پوما را در مدل DELTA S300 به تولید رسانده است.

جهت مشاهده کاتالوگ بازوی ربات دلتا اسپاد، کلیک کنید.