پروژه سامانه سرعتگیر مجازی هوشمند در سال 1396 با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی برای اولین بار در کشور در محور مشهد – بجنورد در باباامان اجرا گردید . براساس قوانین جاده ای امکان نصب سرعتگیر در جاده ها و ارتفاع بیشتر از 2 سانتی متر ممنوع می باشد حال برای مناطقی که حادثه خیز می باشد ، این طرح میتواند جایگیزین مناسبی برای سرعتگیرهای واقعی باشند و با نورپردازی و ایجاد سرعتگیر مجازی آسیب های سرعتگیر واقعی وجود نخواهد داشت  . مکانیزم پروژه بدین صورت می باشد که پس از محاسبه صورت خودرو ها از طریق دوربین نصب شده در جاده از طریق ارتباط بی سیم تصویر سرعتگیر بر روی جاده مطابق سرعت خودرو ها تغییر عرض داده و زمانی که سرعت خودرو ها مناسب باشد تغییری نداشته و رانندگان گرامی با سرعت مطمنه به سفر خود ادامه می دهند . شایان ذکر است این پروژه در همایش معتبر Gulf Traffic  دبی در سال 2018 به عنوان دومین طرح برتر انتخاب و مورد استقبال و تقدیر قرار گرفت .

شرکت دانش بنیان اسپاد آمادگی خود را جهت همکاری و اجرای این پروژه و یا نصب و راه انداری دوربین های سرعت سنج و پلاک خوان در سراسر کشور عزیزمان با ادارات زیر ربط اعلام می دارد .