بازوی ربات 6 درجه آزادی پوما از سری محصولات صنعتی شرکت دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد می باشد که براساس مکانیزم استاندارد پوما طراحی وساخته شده است.

این ربات به دلیل استفاده از گیربکس های هارمونیک دارای لقی بسیار کمی می باشد. از این ربات می توان برای مصارف مختلف همچون جوشکاری ، رنگ آمیزی ، برداشتن قطعات مختلف و… استفاده نمود.

این ربات به دلیل فضای کاری مناسب و سرعت و دقت بالا برای مصارفی که نیاز به پوشش فضا به طور کامل می باشد استفاده قرار می گیرد.